Att vara lotta!

Som lotta väljer du själv hur mycket du vill engagera dig och inom vilket område ditt engagemang skall ligga. Du anmäler ditt intresse och betalar din medlemsavgift till en lottakår, vanligen i din geografiska närhet och därmed är du med i den rikstäckande organisationen "Svenska Lottakåren".

Du kan sedan välja i stort sett tre olika nivåer på ditt engagemeng.


Föreningslottan arbetar i den egna kåren

En del låter sitt engagemang stanna helt inom den egna kåren: deltar i styrelsearbete, arrangerar kåraftnar och tar hand om medlemmarna i kåren. Dessa lottor syns kanske inte så mycket utåt men många gör ett enormt stort arbete med insamlingar till välgörande ändamål, tidskrävande styrelseuppgifter (kassörsjobb, sekreterarjobb etc), arrangerar kåraftnar i form av studiebesök, föreläsningar eller utflykter. En lottakår blir ju på så sätt ett kvinnligt nätverk på den lokala orten - där kåraftnarna kan handla om allt från hur man släcker en brand till en föreläsning om preventivmedel. Allt här beror ju på medlemmarnas önskemål och engagemang.

I Sollentuna lottakår har jag haft funktioner som sekreterare, vice kårchef och kårchef under åren 2001-2008. I dag är jag aktiv styrelseledamot.

Så finns det lottor som vill ägna tid åt några av alla de utbildningar som finns inom lottakåren/försvarsmakten/kommunerna och är riktade till engagerade medlemmar i frivilligorganisationer. Kvalificerade, roliga, användbara utbildningar… Här väljer lottan ofta en av två vägar; den gröna/militära eller den civila/kommunala.

För mig var valet enkelt, det blev den gröna vägen!


Den militära "gröna" lottan

Som lotta med militärt engagemang tecknar man ett avtal med ett militärt förband - ofta sitt Hemvärnsförband - och deltar sedan i utbildningar/övningar/insatser tillsammans med dem.

För att få göra detta skall du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år!

Detta kan t.ex. handla om att bemanna "papper, penna, dator och telefon" på en expedition/stab och på ett professionellt sätt hantera meddelanden, administration och kommunikation i enlighet med militärt inlärda rutiner.

Jag har en befattning som stabsassistent i Bataljonstaben på Attundalands HV Bat.

Det kan också handla om:

 • att bearbeta information av underrättelsenatur, notera information på kartor eller sjökort och säkert kunna hantera hemliga handlingar etc
 • att laga mat till hemvärnssoldater och befäl - planera, tillaga, ansvara för hygien etc.
 • att bevaka skyddsobjekt som hemvärnssoldat - dvs tränas för en ren vapentjänst


  Som lotta

 • bär man en uniform som anpassas efter miljön man verkar i.
 • utbildas man i vapenhantering.
 • förväntas man kunna agera i en första-hjälpen-situation.
 • får man gå på kurs och ekonomisk ersättning för att göra det!
 • åker man på sommarskola.
 • deltar man i kårens föreningsarbete - om man vill!
 • i uniform representerar man svensk försvarsmakt.
 • tränas man för en uppgift inom civilt eller militärt försvar i händelse av kris.
 • kan du få utbildningar i ledarskap och pedagogik.
 • kan du utbilda dig till instruktör och tjänstgöra inom Försvarsmakten.
 • kan man ha ett militärt avtal även med något förband annat än hemvärnet: Armén, Marinen och Flygvapnet har många lottor med avtal.

  Sist men inte minst:
  Som lotta får man inte vara rädd för att ta i, bli smutsig, äta på konstiga tider, bo lite obekvämt, samarbeta med andra och lösa uppgifter man aldrig tidigare ställts inför.

  Är du lotta med militärt avtal så kan du också få arbeta i skarpt läge dvs när någonting har hänt på riktigt. Hemvärnslottor i landsdelar med översvämningar/ stormar och snökaos kan alla vittna om verkligt värdefulla insatser på staber, inom kommunikation eller förplägnad. Lottor i stockholmsregionen kallades in som frivilliga till UD under Libanonkrisen för att bemanna telefoner och lämna information.

  Jag hade förmånen att bli tillfrågad om att tjänstgöra i den stab som stödde Räddningsverket efter flodvågskatastrofen i Thailand jan-feb 2005.


  Lotta med civilt engagemang

  Vill man inte bära uniform och vapen så finns det en mängd andra utbildningar som kan leda till avtal med någon civil myndighet eller kommun. Krishanteringsutbildning i olika former och på olika nivåer, stabsarbete/administrativt arbete på civil myndighet i händelse av kris tex.

  Kommuner kan ha lottor som gruppledare för stödgrupper i händelse av kris, lottor på larmlistor som rings in i händelse av kris etc. Man utbildas och övas tillsammans.

  Post- och Telestyrelsen har avtal med fyra lottor från Sollentuna lottakår - de har utbildats i stabsarbete inom den organisationen och tecknat avtal för att kunna rycka in om det blir en större kris där den myndigheten behöver förstärkning. Liknande avtal finns på andra håll med till exempel Strålskyddsinstitutet och Räddningsverket.


  Låter det spännande? Vill du veta mera? Tveka inte att höra av dig!