Bild 1

Solliden - eller Macken - sett från grusvägen.