Bild 3

Gäststugan, som vi har döpt till Ingalunda.
Här hade man söndagsskola på 1950-talet.