Ett mäktigt vattenfall

Norge 2007

Norge... ett paradis med höga berg och djupa fjordar...