Alla våra bilar

Vad vore en Mack utan en massa bilar :-)

Förutom våra bruksbilar har vi en arbetsbil och ett par veteran- och entusiastbilar.
Klicka på småbilderna om du vill se mer av dem.

Irma Erik Arvid

Orvar Ursula Astrid håller vakt

Ariadne Morsan